Schnauzers in Nederland

Het boek dat voor u ligt, is de meest uitgebreide en diepgaande beschrijving van de Schnauzer zoals het zich in ons land ontwikkeld heeft, over een periode van meer dan honderd jaar. De laatste 75 jaar ervan loopt synchroon met de geschiedenis van de Nederlandse Schnauzer Club (NSC). In 1997 bestond de vereniging drie kwart eeuw.

De NSC was eerst van plan om met een kroniek sec te komen. Op zich een prima initiatief. Doch gezien de energie en niet te vergeten de kosten die een dergelijk project vragen, is de vereniging tot een praktische aanpassing gekomen. Ze heeft haar geschiedschrijving aangevuld met een aantal hoofd-stukken die het boek meer gebruikswaarde geven, met name voor de begin-nende Schnauzerliefhebber. Aan dit boek heeft een verrassend grote groep mensen meegewerkt. De meeste van hen hebben vele uren besteed aan het bronnenonderzoek. Zo moeten dan ook hier met name genoemd en hartelijk bedankt worden voor hun bijdragen: de dames E. van Meygaarden-Riem Vis en A. van de Velde-Geerts, het echtpaar J. en L. Smienk en de heren J. Nouwen, F. van Ooi en J. Oosten. Eveneens een woord van dank aan mevrouw A. Stuifbergen-Hoetjes, die de redactievergaderingen voorzat en een aantal hoofdstukken heeft verzorgd over het kynologisch bezig zijn met de Schnauzer.

Zonder al deze rechtgeaarde Schnauzerliefhebbers te kort te willen doen, de grootste waardering in het kader van deze uitgave moet uitgaan naar de heer D.J. Baars. Hij is het geweest die letterlijk elk bewaard gebleven woord over de Schnauzer tot zich heeft genomen. Daarna was hij het die met een overgave passend bij monnikenwerk aan het schrijven sloeg om die 75 jaar NSC in kaart te brengen. Hij had zich ten doel gesteld om te komen tot een zo nauwkeurig mogelijke weergave van gebeurtenissen, met zo min moge-lijk van subjectieve duiding. Hij is daar goed in geslaagd, want hier ligt niet alleen een rijk (geïllustreerd) verhaal maar ook een 'schone basis' voor eventuele geschiedschrijvers die na hem komen. Als hij zelf al niet tot een vervolg komt. 

Back

 

 

 

 
 
    Title:
Schnauzers in Nederland

 
Language: Dutch

ordernow on

Price:
€ 23,00