Bookreview by Jinke Hesterman

Een snoepende geit vergeet bijna alle narigheid

Mens en Geit, het levenswerk van de bioloog dr. C. Naaktgeboren, is voor een rechtgeaarde dierenliefhebber een feest om te lezen. “Niet in de stal laten slingeren”, waarschuwt de auteur. De geiten zullen, nieuwsgierig als ze zijn, het boek onherroepelijk verslinden.

Werkelijk alle aspecten van het houden van geiten komen in het met veel liefde samengestelde boek aan de orde: de wordingsgeschiedenis van de geit en de verschillende rassen, het gedrag, karakter, verschil tussen geit en schaap, de melk, de bokkenwagen, de kudde en de verzorging. Zo komen we te weten dat de eerste wilde geit – de bezoargeit – roodbruin van kleur was en een donkere streep, de zogeheten aalstreep, op zijn rug had. Zo lezen we ook ergens dat de hoeven van geiten lastig te bekappen zijn, omdat de dieren daar helemaal nerveus van worden. “Zet de geit met een touw aan haar halsband vast aan een paal en laat een helper haar tijdens de behandeling wat lekkers geven. Een snoepende geit vergeet bijna alle narigheid”, luidt een van de vele geitengeheimen die Naaktgeboren prijs geeft.

Cultuurgeschiedenis

Naaktgeboren doet met zijn omvangrijke studie de geitenliefhebbers een groot plezier. Overigens was het hem daar niet in de eerste plaats om te doen. Hoewel zelf een grote fan van de geit, gaat het hem vooral ook om de relatie tussen mens en dier en het gegeven dat deze diersoort meer dan honderd eeuwen cultuurgeschiedenis vertegenwoordigt. Beroemde en minder beroemde geitenhouders passeren de revue. Het is een van de leukste onderdelen van het boek. Zo zien we Ghandi met geiten, Albert Einstein met een dwerggeit en ook onze eigen koninklijke familie is met een geit op de kiek gezet. Naaktgeboren heeft zelfs uit een Frans tijdschrift van 1951 een foto kunnen opduiken van toenmalig koningin Juliana, die tijdens een bezoek aan Meerkerk een geit voor prinses Christina kreeg aangeboden. De geit als gezelschapsdier – een fenomeen, zo oud als de weg naar Rome. 

Read more 

Back


Title:
The Mysterious Goat
Images and Impressions

Language: Dutch and English version

Price:
€ 47,50